دریاتور برای راحتی افرادی که قصد سفر به همایش ها و کنفرانس های بین المللی را دارند تصمیم گرفته تورهای جداگانه ای تهیه کند. در این مطلب ما افرادی را که قصد شرکت در کنفرانس بین المللی نوآوری، دانش و سرمایه گذاری در دبی را دارند را راهنمایی می کند.

کنفرانس بین المللی نوآوری، دانش و سرمایه گذاری در دبی

با توجه به پیشرفت روزافزون علم در دنیا هر ساله کنفرانس های علی در سراسر دنیا برگزار می شود. در این راستا مرکز همایش های کاوش بعنوان یکی از مراکز پیشرو در این زمینه با برگزاری کنفرانس های موفق در کشورهای اکراین، انگلستان، امارات، فرانسه و ایران اینک دور هفتم کنفرانس را با همکاری مراکز مهم علمی در شهر دبی کشور امارات برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس: 
۱.مهندسی کامپیوتر

۲.مهندسی بــرق

۳.مهندسی مکانیک

۴.مهندسی عمـران

۵.مهندسی کشاورزی

۶.مهندسی معمـاری

۷.مهندسی هوافضـا

۸.مهندسی متالـوژی

۹.مهندسی پزشکی

۱۰.مهندسی معــدن

۱۱.علوم زیسـتی

۱۲.زمین شنـاسی

۱۳.علوم آزمایشگاهی

۱۴.داروســازی

۱۵.ریاضیــات

۱۶.فیزیک

۱۷.شـیمـی

۱۸.شیمی کاربردی

۱۹.آمـــار

۲۰.بیوتکنولوژی

زمان برگزاری کنفرانس:

تاریخ شروع: جمعه 20 مرداد 96 (Fri 11 August 17)

تاریخ پایان: جمعه 20 مرداد 96 (Fri 11 August 17)