هر ساله موسسه معتبر نشنال جئوگرافیک مسابقه های عکاسی در زمینه های مختلف را معرفی می کند. دریاتور در این مطلب خوانندگان خود را با برندگان مسابقه عکاسی سفر در سال 2017 را آشنا می کند.

برندگان مسابقه عکاسی سفر نشنال جئوگرافیک در سال 2017

 

زمینه طبیعت

مقام اول: 

عکاس: «سرخیو تاپیرو ولاسکو» (Sergio Tapiro Velasco)

زمینه طبیعت

مقام دوم:
عکاس: «هیرومی کانو» (Hiromi Kano)

زمینه طبیعت

مقام سوم: 

عکاس: «تارون سینها» (Tarun Sinha)

برگزیدگان افتخاری در موضوع طبیعت

عکاس: «کلین گسل» (Clane Gessel)

برگزیدگان افتخاری در موضوع طبیعت

عکاس: «تاکافوجی» (Y. Takafuji)

برگزیدگان افتخاری در موضوع طبیعت

عکاس: «رینولد دوانتارا» (Reynold Dewantara)

برگزیدگان افتخاری در موضوع طبیعت

عکاس: «شین گراس» (Shane Gross)

 

موضوع مردم

مقام اول:

عکاس: «دیلک اویار» (F. Dilek Uyar)

موضوع مردم

مقام دوم:

عکاس: «خولیو» (Julius Y.)

موضوع مردم

مقام سوم:

عکاس: «رادنی بورسیل» (Rodney Bursiel)

برگزیدگان افتخاری در موضوع مردم

عکاس: «جوبیت جرج» (Jobit George)

برگزیدگان افتخاری در موضوع مردم

عکاس: «معین احمد» (Moin Ahmed)

برگزیدگان افتخاری در موضوع مردم

عکاس: «مایکل دین مورگان» (Michael Dean Morgan)

 

موضوع شهر

مقام اول:

عکاس: «نوربرت فریتز» (Norbert Fritz)

موضوع شهر

مقام دوم:

عکاس: «اندی یونگ» (Andy Yeung)

موضوع شهر

مقام سوم:

عکاس: «میشا دی استرویف» (Misha De-Stroyev)

برگزیدگان افتخاری در موضوع شهر

عکاس: «تتسویا هاشیموتو» (Tetsuya Hashimoto)

برگزیدگان افتخاری در موضوع شهر

عکاس: «اندرج بوچنسکی» (Andrzej Bochenski)