دریاتور در این مطلب شما را با منطقه ای منحصر به فرد در چین آشنا می کند. این دشت و ساحل به طور کامل قرمز می باشد. 

با دریاتور همراه باشید تا با این مکان بیشتر آشنا شوید؛

پانیجین ساحلی سرخ

زمانی که اسم دریا و ساحل به میان می آید در تصور همه ساحلی آبی با شن هایی روان و یا صخره هایی تیز به وجود می آید ولی شما در ساحل پانیجین به چیز دیگری برخورد می کنید.

در این ساحل شما با فرشی قرمز روبه رو می شوید. در سرتاسر رودخانه شوآنتییز، گونه های جلبک دریایی به نام سودا در ماه های آوریل و میم در جنگل ها رشد می کنند. جلبک دریایی در طول تابستان سبز شاداب و سبز است، اما هنگامی که پاییز می رسد، جلبک دریایی بالغ می شود و به رنگ قرمز تبدیل می شود. بهترین زمان برای بازدید از باتلاق ها از اواسط سپتامبر تا اواسط اکتبر است، جایی که رنگ قرمز آن درخشان است قبل از تبدیل شدن به بنفش.