مسابقه عکاسی درونستگرام (Dronestagram) هر ساله با همکاری نشنال جئوگرافیک بر گزار می گردد. این مسابقه عکاسی هوایی در چهار زمینه شهری، طبیعت، خلاقیت و مردم برگزار می گردد. دریاتور در این مطلب شما برندگان این مسابقه در این ۴ زمینه آشنا می کند. در قسمت اول این مطلب ما به معرفی دو زمینه شهری و طبیعت پرداختیم و حالا در قسمت دوم وپایانی این مطلب به سراغ دو زمینه خلاقیت و مردم می رویم.

برندگان مسابقه عکاسی هوایی درونستگرام (Dronestagram)

مردم

برنده جایزه اول (مردم)

آخر خط

عکاس: این عکس توسط مارتین سانچز در یک زمین تنیس گرفته شده.

برنده جایزه دوم (مردم)

نیلوفر آبی

عکاس: helios. یک زن برداشت نیلوفرهای آب در یک حوضچه در دلتای مکونگ در ویتنام.

برنده جایزه سوم (مردم)

کارناوال زمستانی

عکاس: Javier Bustamante. یک کارناوال زمستانی در سیلیو اسپانیا.

 

خلاقیت

برنده جایزه اول (خلاقیت)

دو گاو

عکاس: Luke Maximo Bell. دو گاو در حال راه رفتن که سایه خود را بر روی آب می کشند.

برنده جایزه دوم (خلاقیت)

مرحله بعد

عکاس: macareuxprod. یک نگاه تازه به تولد یک فرزند

برنده جایزه سوم (خلاقیت)

قایقی بر روی شن

عکاس: rga. دریای عصبانی به دنبال فردی آویزان  

منبع: ecophiles.com