کشور فرانسه با داشتن حدود ۹۰ دانشگاه یکی از ۵ کشور محبوب در بین افرادی است که با هدف ادامه تحصیل مهاجرت می‌کنند. البته باید بدین نکته نیز توجه داشت که دانشجویان در این کشور انتخاب بسیار گسترده و جامعی دارند که در این بین می‌توان به چندین دانشگاه در حوزه تجارت، دانشگاه‌های مختلف مهندسی و مؤسسات تحقیقاتی اشاره کرد. اغلب این دوره‌ها به زبان فرانسوی برگزار می‌شوند اما در این بین نیز دوره‌های خوبی با زبان انگلیسی وجود دارند. دریاتور در این مطلب با استناد به سایت mastersportal بهترین دانشگاه های سال 2017 فرانسه را به شما معرفی می کند. (www.mastersportal.eu)

بهترین دانشگاه های فرانسه در سال 2017

در این مطلب دو نوع رتبه بندی وجود دارد که یکی از این رتبه بندی ها مربوط به نشریه علمی تایمز و رتبه بندی دیگر مربوط به شانگهای

برترین دانشگاه‌های فرانسه از دیدگاه نشریه علمی تایمز

1- École Normale Supérieure
2- École Polytechnique
3- Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
4- University of Paris Sud
5- Centrale Supélec
6- ESPCI ParisTech
7- Ecole Normale Supérieure de Lyon
8- Paris Descartes University
9- Sorbonne Paris Cité – Université Paris Diderot
10- MINES ParisTech

برترین دانشگاه‌های فرانسه از دیدگاه رتبه‌بندی شانگهای

1- (Université Pierre et Marie Curie (UPMC
2- University of Paris Sud
3- (Ecole normale supérieure (ENS
4- Aix Marseille University
5- University of Strasbourg
6- Sorbonne Paris Cité – Université Paris Diderot
7- (Université Grenoble Alpes (UGA
8- Université de Bordeaux
9- L’Université Paris Descartes
10- l’Université Claude Bernard Lyon 1