دریاتور در زیر بکی دیگر از همایش های دبی را به شما معرفی می کند.

 

کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت

این کنفرانس یکی از معتبر ترین کنفرانس ها در زمینه خود می باشدو افرادی که به این کنفرانس مقاله ارسال کنند دارای جنبه علمی و امتیاز برای آن ها محسوب می گردد. این کنفرانس در هتل رادیسون بلو برگزار می گردد. این کنفرانس توسط University of Economics in Katowice برگزار می گردد.

محور های کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت دبی:

تجارت و اقتصاد
مدیریت
بازاریابی
رفتار مصرف کننده
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
اقتصاد بین الملل
روانشناسی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی بالینی
روانشناسی مصرف کننده
روانشناسی سازمانی
روانشناسی سلامت
روانشناسی سیاسی
جامعه شناسی کاربردی
نظریه های جامعه شناسی
مطالعات فرهنگی

تاریخ شروع: شنبه 26 اسفند 1396 / Sat 17 March 2018

تاریخ پایان: دوشنبه 28 اسفند 1396 / Mon 19 March 2018

برای شرکت در این رویداد با دریاتور تماس بگیرید (اخذ ویزا دبی، رزو هتل, رزرو بلیط)