دریاتور در ادامه معرفی نمایشگاه ها و جشنواره های شهر دبی قصد دارد نمایشگاه صنعت برق دبی را به خوانندگان خود معرفی کند.

 

نمایشگاه صنعت برق دبی Middle East Electricity

این مکان بزرگترین محل برای برخورد متخصصان این صهعت در خاورمیانه می باشد. در این نمایشگاه از 58 کشور گوناگون شرکت ها وارد می شوند و 1400 غرفه نیز در اختیار دارند.

این نمایشگاه مناسب چه افرادی می باشد:

مدیران مناطق
معماران
مدیر عاملان
مشاوران
پیمان کاران
مهندسین برق
مدیران مالی
مدیران کل
مدیریت مهنسی
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت نگهداری
مدیریت عملیاتی
مهندسین ابزار آلات
متصدیان مدیریت
مدیریت بازاریابی
مهندسین مکانیک
مدیریت MEP
مدیریت پروژه
مدیریت خرید
مدیریت تضمین کیفیت
مدیریت شعب
مدیریت ریسک
مدیریت فروش
زمینه یابان
مدیریت ابزار

تاریخ شروع: سه شنبه 15 اسفند 1396 / Tue 06 March 2018

تاریخ پایان: پنج شنبه 17 اسفند 1396 / Thu 08 March 2018

برای شرکت در این رویداد با دریاتور تماس بگیرید (اخذ ویزا دبی، رزو هتل, رزرو بلیط)