در ادامه کنفرانس های بین المللی در دبی دریاتور به معرفی کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ، تکنولوژی و علوم کاربردی در دبی می پردازد.

با ما همراه باشید تا با این کنفرانس بیشتر آشنا شوید؛

 

کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ، تکنولوژی و علوم کاربردی

این کنفرانس در زمینه های گوناگون برگزار می گردد و یک کنفرانس بین المللی می باشد که این امر سبب می گردد تمامی مقالات این کنفرانس جنبه امتیاز برای فرد دارد.

محور ها کنفرانس:

مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی کشاورزی
مهندسی معماری
هندسی معدن
فناوری اطلاعات
مهندسی نفت
مهندسی صنایع
روانشناسی
علوم اجتماعی
علوم تربیتی
باستان شناسی
آموزش زبان انگلیسی
فلسفه
اقتصاد
مدیریت
حسابداری
تاریخ
حقوق بین الملل
علوم کاربردی
زمین شناسی
ریاضی و آمار
شیمی -فیزیک
شیمی کاربردی
بیوتکنولوژی
علوم ورزشی
پژوهش در هنر
مطالعات زنان و خانواده

تاریخ شروع: شنبه 26 اسفند 1396 / Sat 17 March 2018

تاریخ پایان: دوشنبه 28 اسفند 1396 / Mon 19 March 2018

برای شرکت در این رویداد با دریاتور تماس بگیرید (اخذ ویزا دبی، رزو هتل, رزرو بلیط)