تتو یا خالکوبی در چند سال اخیر در میان ایرانیان طرفداران بسیاری پیدا کرده است. هر تتو نشان دهنده مکانی خاص، عقایدی خاص و … می باشد. دریاتور در زیر تتو هایی را برای شما به نمایش گذاشته که مناسب افرادی می باشد که مدام در سفر هستند و یا دوست دارند خاطره ای از مکانی خاص در ذهنشان باقی بماند.

با ما همراه باشید؛

 

تتوهایی که نشان دهنده سفر هستند

شما یک روز از خواب بلند می شوید و می بینید چیزی در زندگی شما کم است، که آن کمبود سفر و گردش می باشد. شما شروع به سفر کردم می کنید و به دیدن نقاط مختلف می روید و زمانی که بر می گردید چیزی با خود به همراه ندارید به جز یک تتو بر روی بدن خود و این تنها چیزیست که همواره خاطره سفر را در شما زنده می کند. 

این تتو که به یادگار از سفر های گذشته شما می باشد همواره به شما یاد آوری می کند که زمانی را به سفر کردن اختصاص دهید و این کمبود را در زندگی پر کنید.

حال ما تتو هایی را به شما نشان می دهیم که همواره یادآور سفر هستند.

منبع: www.edreams.com