دریاتور در زیر یک جشنواره خیابانی در آلمان را به شما خوانندگان محترم نشان خواهد داد. این جشن در روزهای نزدیک به کریسمس برگزار می گردد.

 

‏جشنواره خیابانی کرامپوس در آلمان

در برخی از فرهنگ های اروپای شرقی در آستانه کریسمس جشنواره خیابانی از هیولاها برگزار می کنند که در پایان سال نماد بدی می باشد. این جشنواره با بیان اینکه بدی ها را در پایان سال فراموش کنید و به فکر خوبی ها و زیبایی های سال آینده باشید برگزار می گردد. 

فستیوال کرامپوس بیشتر در آلمان مورد توجه قرار می گیرد، البته کشور های دیگری مانند اتریش و جمهوری چک نیز ‏جشنواره کرامپوس را برگزار می کنند. 

پیدایش این سنت به کشور اتریش باز می گردد. زمانی که کرامپوس از شهر خارج می شود شادی و زیبایی به شهر برمی گردد.

این جشنواره بیشتر در روز 21 دسامبر برگزار می گردد.

منبع: www.huffingtonpost.com