سایت معتبر نشنال جئوگرافیک در تازه ترین اقدام خود برترین عکس های حیوانات در سال 2017 را منتشر کرده است. دریاتور در زیر برا شما خوانندگان محترم این تصاویر را قرار داده است.

یا ما همراه باشید تا این عکس ها را ببینید؛

 

برترین عکس های حیوانات در سال 2017

1- زمان بازی

عکاس: JEAN-FRANCOIS BEAUDRY

2- بیدار باش

عکاس: DAN CHARITY

3- بوسیدن

عکاس: BRITTANY CROSSMAN

4- پایان زندگی

عکاس: FABRIZIO MOGLIA

5- برخورد نزدیک

عکاس: MATTHEW SMITH

6- ذهن بچه

عکاس: INDIA BULKELEY

7- ارتباط چشمی

عکاس: M. CORMICAN

8- آرامش

عکاس: MICHAEL SMITH

9- پنهان در گلبرگ

عکاس: SWAROOP SINGHA ROY

10- سبز بودن

عکاس: YUAN MINGHUI

11- باران در آفریقا

عکاس: ALI ALSHAMSI

12- گروه پنگوئن ها

عکاس:  KITTY KONO

13- در حال تماشا

عکاس: PEDRO JARQUE KREBS

14- سلام به بهار

عکاس: HAYASHIDA MASAYOSHI

15- براداران خرس

عکاس: VOLODYMYR BURDIAK

16- سحر خیز

عکاس: TAHIR ABBAS AWAN

17- توله های کنجکاو

عکاس: RYAN GREEN

18- نمای چشم پرنده

عکاس: AARON CAWSEY

19- چشم های رنگارنگ

عکاس: SEBASTIAN DI DOMENICO

20- نگاهی به چشم خود

عکاس: MIKE HARTERINK

21- شکارچی بر روی برف

عکاس: NIGIL H

22- اسب با وقار

عکاس: PETER IZZARD

23- پیکبو 

عکاس: CERESI CLAUDIO

24- شکستن آب

عکاس: ALISON LANGEVAD

25- سر خوردن

عکاس: WERONIKA MURRAY

26- بینی

عکاس: MAC SO

27- گرم نگه داشتن

عکاس: PETER DVORAK

28- غذای سریع

عکاس: BARBARA SEIBERL-STARK

29- راه کار

عکاس: KATHERINE HENDERSON

30- بالا و پایین

عکاس: FABRICE DUDENHOFER

منبع: www.nationalgeographic.com