با پایان یافتن سال 2017 بسیاری از آمار و ارقام مربوط به پرطرفدار بودن مکان های گوناگون و مسائل دیگر در فضای مجازی پخش می شود. دریاتور در مطلب زیر قصد دارد 18 عکس محبوب در اینستاگرام سال 2017 را به شما نشان دهد. این عکس ها بر روی سایت معتبر نشنال جئوگرافیک قرار داده شده. البته این نکته را نیز ذکر کنمی این عکس ها در زمینه طبیعت و حیات وحش می باشند.

با ما همراه باشید تا این عکس ها را ببینید؛

 

18 عکس محبوب در اینستاگرام سال 2017

تعداد لایک: 1,964,229

تعداد لایک: 1,779,146

تعداد لایک: 1,748,398

تعداد لایک: 1,746,290

تعداد لایک: 1,616,981

تعداد لایک: 1,602,915

تعداد لایک: 1,553,793

تعداد لایک: 1,548,204

تعداد لایک: 1,482,211

تعداد لایک: 1,472,613

تعداد لایک: 1,440,449 

تعداد لایک: 1,425,119

تعداد لایک: 1,414,984

تعداد لایک: 1,391,940

تعداد لایک: 1,362,259

تعداد لایک: 1,361,519

تعداد لایک: 1,308,100

تعداد لایک: 1,278,417

منبع: www.nationalgeographic.com