همواره در طول تاریخ ساخته های دست بشر و یا طبیعی بر اثر عوامل گوناگون تخریب شده و یا با توجه به فرهنگ قرن جدید مورد توجه قرار نگرفته اند. این اماکن دارای گذشته ای طول دراز بوده اند ولی چون توان مقابله با شرایط گوناگون قرن جدید را نداشته اند به فراموشی سپرده شده اند. دریاتور در مطلب زیر قصد دارد تصاویری زیبا از این تمدن های رها شده برای شما قرار دهد.

با ما همراه باشید تا این عکس های زیبا را ببینید؛

 

عکس های دیدنی از تمدن های رها شده

1- Bagan ,Myanmar

2- Cave26 ,Ajanta Caves, India

3- Ocean Necropolis, Myra, Turkey

4- Sigiriya, Central Province , Sir Lanka

5- Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia

6- Bhimbetka, Madhya Pradesh, India

7- Borobudur, Magelang, Central Java , Indonesia

8- Callanish I, Isle of Lewis, Scotland

9- Carnac , Brittany , France

10- Easter Island , Pacific Ocean , Chile

11- Hattusa, Corum Province, Turkey

12- Masada, Judea ,Israel

13- Moray, Cusco , Peru

14- Nazaca Lines , Ica, Peru

15- Palenque ,Chiapas , Mexico

16- Petra , Jordan

17- Stone City , Tashkurgan County , Xinjiang Uygur , China

منبع: www.telegraph.co.uk