خبر:

تغییر شکل سفرهای داخلی

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، با افزایش هزینه‌ سفر در ایران و کاهش متقاضیان این بخش، گرایش به گردش‌های یک روزه بیشتر شده است. امیر پویان رفیعی‌شاد افزود: «سفرهای یک روزه همواره مخاطبان خاص خود را داشته است و شاید ۸۰ درصد متقاضیان آن، افراد جوان و اقشار کم درآمد باشند که با توجه به بضاعت اقتصادی‌شان و با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی، می‌توانند یک روز را به گردش اختصاص دهند.» او در عین حال یادآور شد: «ماهیت گردش‌های یک روزه از سفر و گردشگری کاملا متفاوت است. حتی واژه تور را نمی‌توان به آن اطلاق کرد؛ چراکه تعریف آن در قالب استاندارد جهانی قرار نمی‌گیرد و افرادی هم که در گشت‌های یک روزه شرکت می‌کنند بیشتر حالت ویزیتور (بازدیدکننده) دارند که در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه‌های سفر و متعاقب آن کاهش تقاضا برای سفرهای چند روزه، گرایش به گردش‌های یک روزه بیشتر شده است.»

منبع: donya-e-eqtesad