نحوه گردش در اطراف دبی

شهر دبی یکی از پیشرفته ترین شهر های حال حاضر با کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ و ساختمان های سر به فلک کشیده. در این شهر انواع وسایل حمل و نقل برای گردشگران تعبیه شده است. دریاتور در این مقاله شما را با تمامی وسایل حمل و نقلی که شما می توانید به […]