تور کنفرانس بین المللی نوآوری و دانش در دبی

دریاتور برای راحتی افرادی که قصد سفر به همایش ها و کنفرانس های بین المللی را دارند تصمیم گرفته تورهای جداگانه ای تهیه کند. در این مطلب ما افرادی را که قصد شرکت در کنفرانس بین المللی نوآوری، دانش و سرمایه گذاری در دبی را دارند را راهنمایی می کند. کنفرانس بین المللی نوآوری، دانش […]