سرگردانی اهالی سرپل ذهاب در خیابانهای شهر از ترس زلزله مجدد

اوضاع سرپل ذهاب به دنبال زلزله شب گذشته آشفته است و مردم در خیابانهای شهر حضور دارند. هوشنگ بازوند در ادامه بازدیدش از مناطق زلزله زده به شهرستان سرپل ذهاب رفت و با حضور در بیمارستان این شهر از وضعیت مصدومین و کشته شدگان زلزله شب گذشته جویا شد. مردم این شهر هنوز در شوک […]