شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز دفتر مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلیس پس از گذشت یک سال از آغاز مجدد پروازهایش به تهران – از افتتاح دفتر مرکزی خود به منظور افزایش رفاه مشتریان – ارائه گزینه های بیشتر و بهبود کیفیت ارائه خدمات خبر داد. رابرت ویلیام ” مدیر فروش آسیا- اقیانوسیه و خاورمیانه خطوط هوایی بریتیش ایرویز دراین باره اعلام […]