بیستون تکان خورد و صدای تنبور در حنجره دالاهو لرزید

دوباره ایران، دوباره سوگ، دوباره بلای طبیعت و تکرار اندوهی که انگار پایانی ندارد. هر فصل سوگواره‌ای نو با دردهای کهنه مان برگزار می‌کنیم. پاییزی را با سوختن زائران امام رضا در قطار، بهاری را با فروریختن معدن بر سر کارگران معدن و خانه هایی که به سیلاب می‌سپاریم. هنوز داغ مصیبت‌های دیروز سرد نشده […]