چه لباسی در سفرهای هوایی بپوشیم؟

یکی از مشکلات مسافران در سفرهای طولانی هوایی عدم پوشیدن لباس راحت می باشد. مسافرانی که در پروازها از لباس راحت استفاده نمی کنند در هنگام رسیدن به مقصد از خستگی بیش از اندازه رنج می برند. دریاتور در این مطلب به معرفی راحت ترین لباس برای سفرهای طولانی هوایی پرداخته.  مناسب ترین لباس ها […]