سفارت چین به کلوپ ریجکت کردن ایرانی‌ها پیوسته است؟

ریجکت شدن ویزا اتفاقی است که بیشتر به سفارتخانه‌های اروپایی و حوزه شنگن نسبت می‌دهند، اما این‌بار پای سفارت چین نیز وسط کشیده شده و هدف اعتراض برخی اتباع ایرانی قرار گرفته است. یکی از آژانس‌دارها که در بازار چین کار می‌کند، گفت: تعداد ریجکتی‌های سفارت چین به نسبت سایر کشورها مخصوصا اروپایی‌ها زیاد نیست، […]