25 شهر در اروپا که بیشترین عکس را به خود اختصاص داده اند

اگر چه اروپا دومین قاره کوچک جهان محسوب می گردد ولی بیش از نیمی از گردشگران دنیا از این قاره بازدید می کنند. دریاتور در مطلب زیر شما را با مقاله ای از  touropia را برای شما بازگردانی کرده است که درباره عکاسی در کشورهای اروپایی می باشد. این مقاله درباره این است که گردشگران […]