بولدوزرها هنوز در “یزدِ جهانی” آزادند

شهردار یزد درحالی از ابلاغ طرح تفصیلی این شهر جهانی و تاریخی به منظور صیانت از آن و جلوگیری از ساخت وسازهای خلاف خبر داده که اواخر هفته گذشته، بخشی از بافت تاریخی از چنگال بولدزورها در امان نماند و تخریب شد. روز جمعه (۸ دی) بود که اعلام شد یک خانه قدیمی پشت مسجد […]