وسایلی برای امنیت زنان در سفر

امنیت یکی از مهم ترین دلایل می باشد که زنان و دختران نمی توانند به راحتی به سفر بروند. متاسفانه در سال های جدید خشونت و ناامنی برای زنان در بسیاری از کشور های دنیا افزایش یافته است. دریاتور در مطلب زیر شما را می خواهد با وسایل آشنا کند که باعث امنیت زنان و […]