ویدئو: پیشرفت شگفت انگیز دبی در 20 سال اخیر

یکی از شهرهایی که در سالیان اخیر با پیشرفت شگفت انگیزی رو به رو بوده شهر دبی می باشد. دریاتور در این مطلب ویدئویی را برای شما انتخاب کرده که شما بتوانید طی 20 سال اخیر طریقه رشد این کشور را تماشا کنید.   ویدئو پیشرفت شگفت انگیز دبی در 20 سال اخیر