به کدام کشور ها می توان بدون ویزا سفر کرد

دریاتور در این مقاله قصد دارد تا خوانندگان خود را با کشورهایی که می توان بدون ویزا سفر کرد آشنا کند. گذرنامه ایرانی گُذَرنامهٔ ایرانی یا پاسپورت ایرانی برای شهروندان ایران جهت سفر به خارج صادر می‌شود. دارا بودن گذرنامه ایرانی به معنی داشتن تابعیت ایران است. مسئولیت نظارت بر گذرنامه ایرانی به عهده اداره […]