13 کاری که گردشگران در امارات هرگز نباید انجام دهند

کشور امارات متحده عربی مانند سایر کشور ها دارای قوانینی مربوط به خود است. دریاتور در این مطلب قصد دارند مسافرانی که عازم سفر به امارات به خصوص شهر دبی هستند با کارهایی که نبایند در این شهر و کشور انجام دهند آشنا کند. اگر قصد سفر به دبی را دارید حتماً مطلب زیر را […]