لیست کم استرس ترین شهرهای جهان

دریاتور در این مطلب شما را با پر استرس ترین و کم استرس ترین شهر های دنیا آشنا می کند.  کم استرس ترین شهرهای جهان مراکز و مراجع معتبر آماری همواره به طور سالیانه رتبه‌بندی‌های گوناگونی در انواع زمینه‌ها برای شهرها و کشورهای اقصی نقاط این کره‌ی خاکی ارائه می‌کنند. در همین راستا به سراغ […]