شهر آتن شهر الهه های باستان

شهر آتن در یونان یکی از تاریخی ترین شهر های دنیا محسوب می شود. شهری که دارای تمدنی کهن می باشد و همواره مورد توجه گردشگران از سراسر دنیا بوده. دریاتور در زیر این شهر که در افسانه ها محل ظهور الهه های گوناگونی نیز بوده به شما معرفی می کند. با ما همراه باشید […]