دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا ۱۹ و ۲۰ مرداد آسمان و زاگرس

پرواز

 آسمان ، زاگرس

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت به فرودگاه اسپارتا ، اقامت در هتل ، بیمه ، راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰.۰۰۰ تومان میباشد .

در صورت درخواست کلاس پروازی بیزینس در هواپیمایی زاگرس مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ تومان به مبلغ تور اضافه خواهد شد .

زاگرس ( اسپارتا ) ۱۹ مرداد ساعت رفت : ۲۳:۳۰ برگشت : ۰۲:۳۰

آسمان ( دنیزلی ) ۲۰ مرداد ساعت رفت : ۰۰:۳۰ برگشت : ۰۳:۰۰

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲ منطقه
CLUB HERAKLES ۴*ALL ۱۶۹۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
HIMEROS ۴*ALL ۱۷۷۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
MOLLENIUM PALACE ۴*ALL ۱۷۷۰۰۰۰ ۲۲۳۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
BELKON ۴*ALL ۱۸۴۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
LARA HADRIANUS ۴*ALL ۱۸۹۰۰۰۰ ۲۲۷۰۰۰۰ ۱۵۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
NAZAR BEACH ۴*ALL ۲۰۳۰۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
GRAND MIRAMOR ۴*ALL ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
MAYA WORLD ۴*ALL ۲۱۲۰۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
ADONIS ۵*ALL ۲۲۵۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
MEDER RESORT ۵*ALL ۲۴۲۰۰۰۰ ۳۰۴۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
VIKING ATAR ۵*ALL ۲۴۴۰۰۰۰ ۳۰۷۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
ARMAS BELEK ۵*UALL ۲۴۸۰۰۰۰ ۳۱۴۰۰۰۰ ۱۸۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
DAIMA BIZ ۵*UALL ۲۵۸۰۰۰۰ ۳۲۸۰۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
GRAND RING ۵*UALL ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۸۳۰۰۰۰ ۱۹۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
DOSINIS LUXURY ۵*UALL ۲۶۹۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰۰ ۱۹۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
AMARA PRESTIGE ELITE ۵*UALL ۲۸۱۰۰۰۰ ۳۶۳۰۰۰۰ N/A ۹۹۰۰۰۰ KEMER
MAX HOLIDAYS ۵*UALL ۲۸۱۰۰۰۰ ۳۶۳۰۰۰۰ N/A ۹۹۰۰۰۰ BELEK
RAMADA PLAZA ANTALYA ۵*UALL ۲۸۳۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
IMPERIAL SUNLAND ۵*UALL ۲۸۸۰۰۰۰ ۴۱۶۰۰۰۰ ۲۰۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
LARA FAMILY CLUB ۵*UALL ۲۸۹۰۰۰۰ ۳۷۶۰۰۰۰ ۲۰۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
WIND OF LARA ۵*ALL ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۷۷۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
CLUB SERA ۵*UALL ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۹۴۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
AMARA PRESTIGE ELITE ۵*UALL ۲۹۲۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
KERVANSARAY KUNDU ۵*UALL ۲۹۷۰۰۰۰ ۳۸۷۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KUNDU
RAMADA RESORT LARA ۵*UALL ۴PAX: 2550000 ۵PAX: 2460000 LARA
GRAND PARK LARA ۵*ALL ۳۰۴۰۰۰۰ ۳۹۷۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
KERVANSARAY LARA ۵*UALL ۳۰۶۰۰۰۰ ۴۰۱۰۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
PORTOBELLO ۵*ALL ۳۱۸۰۰۰۰ ۴۱۸۰۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ AYT
PREMIER PALAC ۵*ALL ۳۲۹۰۰۰۰ ۴۳۶۰۰۰۰ ۲۲۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
VENEZIA PALACE DLX RESORT ۵*UALL ۳۴۱۰۰۰۰ ۴۵۳۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
ORANGE COUNTY ۵*UALL ۳۴۳۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
WOW TOPKAPI PALACE ۵*UALL ۳۴۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰ ۲۳۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
PORT NATURE ۵*UALL ۳۶۶۰۰۰۰ ۵۴۱۰۰۰۰ ۲۴۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
CRYSTAL WATER WORLD ۵*UALL ۳۷۱۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
SPICE ۵*UALL ۳۷۱۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۲۰۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
RIXOS BELDIBI ۵*UALL ۳۷۱۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۲۰۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
ASKA LARA / BAIA LARA ۵*UALL ۳۷۵۰۰۰۰ ۵۰۵۰۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
ALVADAONA EXCLUSIVE ۵*UALL ۳۸۷۰۰۰۰ ۶۰۳۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
SHERWOOD BREEZ LARA ۵*UALL ۳۸۹۰۰۰۰ ۵۲۶۰۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
MIRACLE RESORT ۵*UALL ۳۹۴۰۰۰۰ ۵۳۳۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
WOW KREMLIN PALACE ۵*UALL ۴۰۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
ELA QUALITY ۵*UALL ۴۳۸۰۰۰۰ ۵۹۸۰۰۰۰ ۲۷۷۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
DELPHIN DIVA ۵*UALL ۴۳۸۰۰۰۰ ۵۹۸۰۰۰۰ ۲۷۷۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA
DELPHIN GRAND RESORT ۵*UALL ۴۷۹۰۰۰۰ ۶۶۱۰۰۰۰ ۲۹۸۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARS
TITANIC DLX BELEK ۵*UALL ۴۸۴۰۰۰۰ ۶۶۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
RIXOS SUNGATE ۵*UALL ۴۸۶۰۰۰۰ ۸۱۹۰۰۰۰ ۳۰۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ KEMER
VOYAGE BELEK ۵*UALL ۵۲۶۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰۰ ۳۲۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ BELEK
DELPHIN IMOERIAL ۵*UALL ۵۴۶۰۰۰۰ ۷۶۱۰۰۰۰ ۳۳۲۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰۰ LARA

تورهای مشابه

ثبت نام در خبرنامه
به جمع مشتریان ما بپیوندید
می توانید با ثبت نام در خبرنامه دریا تور آخرین تخفیف ها ، آخرین اخبار دنیای گردشگری و بهترین نرخ ها را همیشه در دسترس داشته باشید
نام و نام خانوادگی
ایمیل خود را وارد کنید
شماره همراه خود را وارد کنید
اطلاعات شما هرگز در اختیار دیگران قرار داده نمی شود .