دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا ۲۰ اردیبهشت پرواز ایران ایر

پرواز

ایران ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

خدمات: بلیط رفت و برگشت پرواز با هواپیمایی ایران ایر به مقصد اسپارتا ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی.

توضیحات: تور و پرواز چارتر بوده و غیرقابل استرداد می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار برعهده آژانس درخواست کننده می باشد. همچنین مسئولیت ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد. نرخ کودک زیر دوسال ۲۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.

پکیج شامل ۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد

 

نام هتل درجه خدمات منطقه دوتخته یک تخته کودک ۶ – ۱۲ کودک ۲-۶
LARA DINC ☆☆☆☆ ALL LARA ۱.۸۲۵.۰۰۰ ۲.۰۹۵.۰۰۰ ۱.۴۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
MAYA WORLD IMPERIAL ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۲.۱۴۵.۰۰۰ ۲.۵۷۵.۰۰۰ ۱.۶۱۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
RAMADA RESORT SIDE ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۲.۱۴۵.۰۰۰ ۲.۶۲۵.۰۰۰ ۱.۶۳۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SARP ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۲.۱۶۵.۰۰۰ ۲.۶۲۵.۰۰۰ ۱.۶۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
NAZAR BEACH ☆☆☆☆☆ ALL LARA ۲.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۶۷۵.۰۰۰ ۱.۶۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
MAYA WORLD BELEK ☆☆☆☆☆ ALL BELEK ۲.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۶۷۵.۰۰۰ ۱.۶۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CATMARAN ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۲.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۶۷۵.۰۰۰ ۱.۶۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GRAND RING ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۲.۳۳۵.۰۰۰ ۲.۸۷۵.۰۰۰ ۱.۷۱۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ORANGE COUNTY ALANYA ☆☆☆☆☆ UALL ALANYA ۲.۳۶۵.۰۰۰ ۲.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۷۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
JUSTINIANO DELUXE RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ALANYA ۲.۳۷۵.۰۰۰ ۲.۹۲۵.۰۰۰ ۱.۷۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
DAIMA BIZ ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۲.۴۹۵.۰۰۰ ۳.۱۳۵.۰۰۰ ۱.۷۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU ☆☆☆☆☆ UALL KUNDU ۲.۵۲۵.۰۰۰ ۳.۱۳۵.۰۰۰ ۱.۷۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GRAND PARK KEMER ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
KERVANSARAY LARA ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
THE SENSE ☆☆☆☆☆ ALL SIDE ۲.۷۵۵.۰۰۰ ۳.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۹۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GRAND PARK LARA ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۲.۸۶۵.۰۰۰ ۳.۶۴۵.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
LIMAK LIMRA ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۲.۸۶۵.۰۰۰ ۳.۶۵۵.۰۰۰ ۱.۹۸۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
OZKAYMAK FALEZ ☆☆☆☆☆ UALL CITY ۲.۹۹۵.۰۰۰ ۳.۸۴۵.۰۰۰ ۲.۰۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
AMARA PRESIGE ELIT ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۰۳۵.۰۰۰ ۳.۸۹۵.۰۰۰ ۲.۰۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۰۴۵.۰۰۰ ۳.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۰۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SIDE STAR RESORT ☆☆☆☆☆ ALL SIDE ۳.۰۸۵.۰۰۰ ۳.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۰۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SHERWOOD DREAMS ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۳.۱۱۵.۰۰۰ ۴.۰۲۵.۰۰۰ ۲.۱۱۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GRANADA LUXARY ALANYA ☆☆☆☆☆ UALL ALANYA ۳.۱۹۵.۰۰۰ ۴.۱۴۵.۰۰۰ ۲.۱۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL ADMIRAL RESORT ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۳.۱۹۵.۰۰۰ ۴.۱۵۵.۰۰۰ ۲.۱۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL TAT BEACH ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۳.۲۲۵.۰۰۰ ۴.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۱۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
AKKA ALINDA ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۲۷۵.۰۰۰ ۴.۲۶۵.۰۰۰ ۲.۱۸۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SIDE STAR ELEGANCE ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۳.۲۹۵.۰۰۰ ۴.۲۹۵.۰۰۰ ۲.۱۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ASKA LARA RESORT ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۳.۲۹۵.۰۰۰ ۴.۲۹۵.۰۰۰ ۲.۱۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
VENZIA PALACE ☆☆☆☆☆ UALL KUNDU ۳.۲۹۵.۰۰۰ ۴.۳۱۵.۰۰۰ ۲.۱۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL PARAISO VERDE ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۳.۳۶۵.۰۰۰ ۴.۳۹۵.۰۰۰ ۲.۲۳۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
RAMADA PLAZA ANTALYA ☆☆☆☆☆ ALL CITY ۳.۳۷۵.۰۰۰ ۴.۴۴۵.۰۰۰ ۲.۴۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL AURA BEACH RESORT ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۴.۴۵۵.۰۰۰ ۲.۲۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۴.۴۶۵.۰۰۰ ۲.۲۵۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GRANADA LUXURY BELEK ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۳.۵۴۵.۰۰۰ ۴.۴۶۵.۰۰۰ ۲.۳۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
KARMIR RESORT ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۶۶۵.۰۰۰ ۷.۸۶۵.۰۰۰ ۲.۳۸۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL WATERWORLD ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۳.۶۹۵.۰۰۰ ۴.۹۱۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
MIRACLE ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۳.۷۲۵.۰۰۰ ۴.۹۲۵.۰۰۰ ۲.۴۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
LIMAK ATLANTIS DELUXE ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۳.۷۲۵.۰۰۰ ۴.۹۲۵.۰۰۰ ۲.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
AKKA ANTEDON ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۳.۷۲۵.۰۰۰ ۴.۹۳۵.۰۰۰ ۲.۴۱۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
TITANIC BEACH LARA ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۳.۷۲۵.۰۰۰ ۴.۹۴۵.۰۰۰ ۲.۴۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SHERWOOD BREEZES ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۳.۸۸۵.۰۰۰ ۵.۱۷۵.۰۰۰ ۲.۴۸۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
TITANIC DELUXE ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۴.۰۷۵.۰۰۰ ۵.۴۵۵.۰۰۰ ۲.۵۸۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ROYAL ALHAMBRA PALACE ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۴.۱۴۵.۰۰۰ ۵.۵۴۵.۰۰۰ ۲.۶۱۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ROYAL TAJ MAHAL ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۴.۱۴۵.۰۰۰ ۵.۵۴۵.۰۰۰ ۲.۶۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL SUNSET RESORT ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۴.۱۹۵.۰۰۰ ۵.۶۵۵.۰۰۰ ۲.۶۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CRYSTAL PALACE LUXURY ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۴.۲۱۵.۰۰۰ ۵.۶۷۵.۰۰۰ ۲.۶۵۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GLORIA VERDE ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۴.۲۴۵.۰۰۰ ۵.۶۹۵.۰۰۰ ۲.۶۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
LIMAK LARA DELUX ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۴.۲۴۵.۰۰۰ ۵.۶۹۵.۰۰۰ ۲.۶۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
IC HOTEL SANTAI ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۴.۲۹۵.۰۰۰ ۵.۷۹۵.۰۰۰ ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ADALYA ELITE LARA ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۴.۳۲۵.۰۰۰ ۵.۸۳۵.۰۰۰ ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
FAME RESIDENCE LARA ☆☆☆☆☆ ALL LARA ۴.۳۸۵.۰۰۰ ۵.۹۲۵.۰۰۰ ۲.۷۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
KAYA SIDE ☆☆☆☆☆ UALL SIDE ۴.۳۸۵.۰۰۰ ۵.۹۲۵.۰۰۰ ۲.۷۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ALVA DONNA EXCLUSIVE ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۴.۴۱۵.۰۰۰ ۵.۹۵۵.۰۰۰ ۲.۷۵۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
IC GREEN PALACE ☆☆☆☆☆ UALL KUNDU ۴.۴۳۵.۰۰۰ ۵.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۷۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ROYAL SEGINUS ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۴.۴۴۵.۰۰۰ ۵.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۷۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ROYAL WINGS ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۴.۴۴۵.۰۰۰ ۵.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۷۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۴.۴۴۵.۰۰۰ ۵.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۷۶۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GLORIA GOLF RESORT ☆☆☆☆☆ ALL BELEK ۴.۵۷۵.۰۰۰ ۶.۱۹۵.۰۰۰ ۲.۸۳۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
BARUT LARA ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۴.۶۸۵.۰۰۰ ۶.۳۶۵.۰۰۰ ۲.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
KAYA BELEK ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۴.۷۲۵.۰۰۰ ۶.۴۳۵.۰۰۰ ۲.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ELA QUALITY ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۴.۷۶۵.۰۰۰ ۶.۴۹۵.۰۰۰ ۲.۹۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GLORIA SERENITY ☆☆☆☆☆ ALL BELEK ۵.۰۱۵.۰۰۰ ۶.۸۶۵.۰۰۰ ۳.۰۵۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ADAMA&EVE ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۵.۰۵۵.۰۰۰ ۶.۹۱۵.۰۰۰ N/A N/A
RIXOS BELDIBI ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۵.۰۵۵.۰۰۰ ۶.۹۱۵.۰۰۰ ۳.۰۷۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
BELLIS DELUXE HOTEL ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۵.۳۴۵.۰۰۰ ۷.۳۶۵.۰۰۰ ۳.۲۲۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
RIXOS SUNGATE ☆☆☆☆☆ ALL KEMER ۵.۳۹۵.۰۰۰ ۷.۴۳۵.۰۰۰ ۳.۲۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
AMARA DOLCE VITA ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۵.۴۶۵.۰۰۰ ۷.۰۹۵.۰۰۰ ۳.۲۷۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
RIXOS PERMIUM TEKIROVA ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۵.۷۱۵.۰۰۰ ۷.۹۱۵.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
THE LAND OF LEGEND ☆☆☆☆☆ HB BELEK ۵.۷۳۵.۰۰۰ ۷.۹۱۵.۰۰۰ ۳.۴۱۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
BARUT KEMER ☆☆☆☆☆ UALL KEMER ۵.۸۲۵.۰۰۰ ۸.۰۵۵.۰۰۰ ۳.۴۵۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CORNELIA DIAMOND GOLF ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۵.۸۹۵.۰۰۰ ۸.۱۴۵.۰۰۰ ۳.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
CALISTA LUXURY RESORT ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۶.۳۱۵.۰۰۰ ۸.۷۸۵.۰۰۰ ۳.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
RIXOS PERMIUM BELEK ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۶.۶۹۵.۰۰۰ ۹.۳۹۵.۰۰۰ ۳.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ☆☆☆☆☆ UALL LARA ۷.۵۹۵۰.۰۰۰ ۱۰.۷۳۵.۰۰۰ ۴.۳۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
REGNUM CARYA ☆☆☆☆☆ ALL BELEK ۹.۲۶۵.۰۰۰ ۱۳.۱۷۵.۰۰۰ ۵.۱۸۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
MAXX ROYALL ☆☆☆☆☆ UALL BELEK ۹.۵۷۵.۰۰۰ ۱۳.۶۵۵.۰۰۰ ۵.۳۴۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰

تورهای مشابه

ثبت نام در خبرنامه
به جمع مشتریان ما بپیوندید
می توانید با ثبت نام در خبرنامه دریا تور آخرین تخفیف ها ، آخرین اخبار دنیای گردشگری و بهترین نرخ ها را همیشه در دسترس داشته باشید
نام و نام خانوادگی
ایمیل خود را وارد کنید
شماره همراه خود را وارد کنید
اطلاعات شما هرگز در اختیار دیگران قرار داده نمی شود .