دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا ۱۴ و ۱۵ تیر قشم ایر

پرواز

 قشم ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، ۶ شب اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۹۰.۰۰۰ تومان میباشد .

۱۴ تیر ۷ شب  – – ۱۵ تیر ۶ شب

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک۱۲-۶ کودک ۶-۲
HIMEROS CLUB ☆☆☆☆

ALL

۱۵۴۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۰۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
LARA HADRIANUS ☆☆☆☆

ALL

۱۶۹۰۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
CLUB ZIGANA ☆☆☆☆☆

UALL

۲۲۹۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
DAIMA BIZ ☆☆☆☆☆

UALL

۲۳۹۰۰۰۰ ۳۰۹۹۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
KARMIR RESORT ☆☆☆☆☆

UALL

۲۴۹۰۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU ☆☆☆☆☆

UALL

۲۶۹۰۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
GRAND PARK LARA ☆☆☆☆☆

UALL

۲۶۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
LARA FAMILY CLUB ☆☆☆☆☆

UALL

۲۶۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
KERVANSARAY LARA/

WIND OF LARA

☆☆☆☆☆

UALL

۲۷۹۰۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ☆☆☆☆☆

UALL

۲۸۹۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
AMARA PERESTIGE ☆☆☆☆☆

UALL

۳۰۹۰۰۰۰ ۴۰۹۹۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
WOW TOPKAPI PALACE ☆☆☆☆☆

UALL

۳۲۹۰۰۰۰ ۴۲۹۰۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
VENEZIA PALACE ☆☆☆☆☆

UALL

۳۴۹۰۰۰۰ ۴۴۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
ORANGE COUNTY ☆☆☆☆☆

UALL

۳۴۹۰۰۰۰ ۵۸۹۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
CRYSTAL WATER WORLD ☆☆☆☆☆

UALL

۳۵۹۰۰۰۰ ۵۱۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
BAIA LARA ☆☆☆☆☆

UALL

۳۶۹۰۰۰۰ ۴۸۹۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
MIRACLE RESORT ☆☆☆☆☆

UALL

۳۷۹۰۰۰۰ ۵۰۹۰۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
RIXOS SUNGATE ☆☆☆☆☆

UALL

۴۶۹۰۰۰۰ ۶۷۹۰۰۰۰ ۲۸۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰

تورهای مشابه