دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا ۱۶ و ۱۷ تیر کیش ایر

پرواز

 کیش ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، ۶ شب اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۹۹.۰۰۰ تومان میباشد .

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
LARA DINC ۴*ALL ۱۳۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
HIMEROS HOTEL ۴*ALL ۱۴۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GRAND MIRAMOR ۵*ALL ۱۸۹۰۰۰۰ ۲۷۴۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
MEDER RESORT ۵*ALL ۱۹۹۰۰۰۰ ۲۸۹۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
RAMADA RESORT SIDE ۵*UALL ۲۰۹۰۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
ADONIS ۵*ALL ۲۱۴۰۰۰۰ ۳۱۹۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
TRANS ATLANTIK ۵*UALL ۲۱۹۰۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
DAIMA RESORT BIZ ۵*UALL ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
ORANGE COUNTY ALANYA ۵*UALL ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
CLUB SERA ۵*UALL ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
SEA GATE ۵*UALL ۲۴۴۰۰۰۰ ۳۳۹۰۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
QUEEN PARK LEJARDIN ۵*UALL ۲۴۴۰۰۰۰ ۳۴۴۰۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
KARMIR RESORT ۵*UALL ۲۴۴۰۰۰۰ ۳۳۴۰۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
QUEEN PARK ۵*UALL ۲۴۹۰۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
AYDIN BAY FAMOUS ۵*UALL ۲۴۹۰۰۰۰ ۳۵۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
GRANADA ALANYA ۵*UALL ۲۶۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
SEALIFE FAMILY RESORT ۵*ALL ۲۸۹۰۰۰۰ ۴۵۴۰۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
AMARA PRESTIGE ELITE ۵*UALL ۲۸۹۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
GRANADA LUURY ۵*UALL ۲۸۹۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU ۵*UALL ۲۹۹۰۰۰۰ ۴۳۹۰۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
KIRMAN BELAZUR ۵*UALL ۲۹۹۰۰۰۰ ۴۲۴۰۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۵*UALL ۳۱۹۰۰۰۰ ۴۶۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
BELEK BEACH ۵*UALL ۳۲۹۰۰۰۰ ۴۷۹۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
ADALYA ELITE BEACH ۵*UALL ۳۳۹۰۰۰۰ ۴۸۴۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
CORNELIA DELUXE ۵*UALL ۳۴۴۰۰۰۰ ۴۸۴۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
PORTO BELLO ۵*UALL ۳۴۹۰۰۰۰ ۵۰۴۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰` ۱۳۴۵۰۰۰
BAIA ۵*UALL ۳۴۹۰۰۰۰ ۵۰۹۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
MIRACLE ۵*UALL ۳۴۹۰۰۰۰ ۵۰۹۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
CRYSTAL WATER WORLD ۵*UALL ۳۴۹۰۰۰۰ ۴۷۹۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۹۴۵۰۰۰
SHERWOOD DREAMS ۵*UALL ۳۵۹۰۰۰۰ ۵۲۹۰۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵*UALL ۳۷۴۰۰۰۰ ۵۴۹۰۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
KREMLIN PALACE ۵*UALL ۳۹۴۰۰۰۰ ۵۹۴۰۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
TITANIC BEACH ۵*UALL ۳۹۹۰۰۰۰ ۵۸۹۰۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
SHERWOOD BREEZES LARA ۵*UALL ۴۰۹۰۰۰۰ ۵۹۹۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
TATANIC BELEK ۵*UALL ۴۲۹۰۰۰۰ ۶۱۹۰۰۰۰ ۲۷۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
DELPHIN DIVA ۵*UALL ۴۴۹۰۰۰۰ ۶۳۹۰۰۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
DELPHIN BE GRAND RESORT / ROXOS LARES ۵*UALL ۴۷۹۰۰۰۰ ۶۹۹۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
GLORIA GOLF ۵*UALL ۴۸۹۰۰۰۰ ۷۱۴۰۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵*UALL ۴۹۴۰۰۰۰ ۷۱۹۰۰۰۰ ۳۰۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
ELA QUALITY ۵*UALL ۴۹۹۰۰۰۰ ۷۱۴۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
GLORIA VERDE ۵*UALL ۵۱۴۰۰۰۰ ۷۵۴۰۰۰۰ ۳۱۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
RIXOS BELDIBI ۵*UALL ۵۱۹۰۰۰۰ ۷۵۹۰۰۰۰ ۳۱۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL LARA ۵*UALL ۵۴۴۰۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۵*UALL ۵۶۹۰۰۰۰ ۸۲۹۰۰۰۰ ۳۳۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
GLORIA SERENTIY ۵*UALL ۵۶۹۰۰۰۰ ۸۲۹۰۰۰۰ ۳۳۹۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰
RIXOS PERMIUM ۵*UALL ۶۴۹۰۰۰۰ ۹۲۹۰۰۰۰ ۳۶۴۰۰۰۰ ۱۳۴۵۰۰۰

تورهای مشابه