دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور آنتالیا ۱۵ و ۱۶ تیر زاگرس و قشم ایر

پرواز

 زاگرس و قشم ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ شب

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰.۰۰۰ تومان میباشد .

درصورت درخواست پرواز زاگرس ۷ شب ( شب اضافه به تور اضافه می شود )

پرواز زاگرس ( اسپارتا ) ۱۵ تیر ( ساعت رفت : ۱۳:۰۰ و ساعت برگشت : ۱۶:۰۰ )

پرواز قشم ایر ( اسپارتا ) ۱۶ تیر ( ساعت رفت : ۰۱:۰۰ و ساعت برگشت : ۰۳:۱۵ )

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲ منطقه
HIMEROS ۴*ALL ۹۹۵۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
BELKON ۴*ALL ۱۴۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
MAYA WORLD ۴*ALL ۱۶۷۰۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
GRAND RING ۵*UALL ۱۸۸۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
DAIMA BIZ ۵*UALL ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
DOSINIA LUXURY ۵*UALL ۱۹۷۰۰۰۰ ۲۹۶۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
ADONIS ۵*ALL ۱۹۹۰۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
VIKING STAR ۵*ALL ۲۰۱۰۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
KARMIR RESORT ۵*UALL ۲۰۱۰۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
CLUB SERA (CLUB ROOM) ۵*UALL ۲۰۸۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
KERVANSARAY KUNDU ۵*UALL ۲۰۸۰۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KUNDU
KERVANSARAY LARS ۵*ALL ۲۰۸۰۰۰۰ ۲۷۶۰۰۰۰ ۱۴۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
LARA FAMILY CLUB ۵*UALL ۲۱۱۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
LUCIDIA BEACH ۵*UALL ۲۱۱۰۰۰۰ ۳۲۱۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
GRAND PARK LARA ۵*ALL ۲۱۳۰۰۰۰ ۲۸۳۰۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RAMADA RESORT LARA ۵*UALL ۲۲۲۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰۰ ۱۴۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RAMADA RESORT LARA (5PAXS) ۵*UALL ۱۷۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RAMADA RESORT LARA (5PAXS) ۵*UALL ۱۹۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RAMADA PLAZA ANTALYA ۵*UALL ۲۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
CLUB SERA (ELEGANCE ROOM) ۵*UALL ۲۲۷۰۰۰۰ ۳۱۹۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
AMARA PRESTIGE ELITE ۵*UALL ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۳۸۰۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
WOW TOPKAPI PALACE ۵*UALL ۲۵۷۰۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
VENEZIA PALACE DLX RESORT ۵*UALL ۲۶۶۰۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
ORANGE COUNTY ۵*UALL ۲۶۱۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۶۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
CRYSTAL WATER WORLD ۵*UALL ۲۹۱۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۸۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
WOW KREMLIN PALACE ۵*UALL ۱۹۸۰۰۰۰ ۴۱۱۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RIXOS DOWN TOWN ۵*UALL ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
SPICE ۵*UALL ۳۰۱۰۰۰۰ ۵۴۲۰۰۰۰ ۱۵۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
BAIA LARA / MIRACLE RESORT ۵*UALL ۳۰۳۰۰۰۰ ۴۱۷۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
ASKA LARA ۵*UALL ۳۱۶۰۰۰۰ ۴۳۸۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
PORT NATURE ۵*UALL ۳۲۳۰۰۰۰ ۴۹۹۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
RIXOS SUNGATE ۵*UALL ۳۵۲۰۰۰۰ ۵۴۵۰۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
SHERWOOD BREEZ LARA ۵*UALL ۳۶۳۰۰۰۰ ۵۰۷۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
ALVADONA EXCLUSIVE ۵*UALL ۳۶۸۰۰۰۰ ۶۰۱۰۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
TITANIC DLX BELEK ۵*UALL ۳۷۷۰۰۰۰ ۵۲۷۰۰۰۰ ۲۲۶۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
MARDAN PALACE ۵*UALL ۳۷۷۰۰۰۰ ۵۲۷۰۰۰۰ ۲۲۶۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RIXOS BELDIBI ۵*UALL ۳۷۷۰۰۰۰ ۵۲۷۰۰۰۰ ۲۲۶۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ KEMER
ROYAL SEGINUS ۵*UALL ۳۹۵۰۰۰۰ ۵۵۵۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
BARUT LARA ۵*UALL ۴۰۰۰۰۰۰ ۵۶۲۰۰۰۰ ۲۳۸۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
ELA QUALITY ۵*UALL ۴۰۹۰۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰۰ ۲۴۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
ROYAL HOLIDAY PALACE / WINGS ۵*UALL ۴۰۹۰۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰۰ ۲۴۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
DELPHIN DIVA ۵*UALL ۴۴۸۰۰۰۰ ۶۳۴۰۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
ADAM & EVE ۵*UALL ۴۴۱۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
DELPHIN PALACE ۵*UALL ۴۶۴۰۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
VOYAGE BELEK ۵*UALL ۴۶۹۰۰۰۰ ۶۶۵۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK
DELPHIN BE GRAND RESORT ۵*UALL ۵۲۶۰۰۰۰ ۷۵۱۰۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
DELPHIN IMPERIAL ۵*UALL ۵۳۵۰۰۰۰ ۷۶۵۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ LARA
RIXOS PREMIUM / CALISTA ۵*UALL ۵۷۴۰۰۰۰ ۸۲۴۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ BELEK

تورهای مشابه