دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور بدروم ۳۱ تیر قشم ایر

پرواز

 قشم ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۹۰.۰۰۰ تومان میباشد .

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
KRISS ۳*ALL ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۱۹۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
MEDISON ۴*ALL ۱۷۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
BODRUM BAY ۵*ALL ۱۹۹۰۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰۰
MANDARIN ۵*ALL ۱۹۴۰۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
GREEN BEACH ۵*ALL ۲۱۹۰۰۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
ROYAL ARENA ۵*ALL ۲۲۹۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
YASMIN ۵*UALL ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
KADIKALE ۵*UALL ۲۶۶۰۰۰۰ ۳۵۹۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
ISIS ۵*ALL ۲۶۹۰۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
ERSAN ۵*ALL ۲۸۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
LABLANCH RESORT ۵*UALL ۳۲۴۰۰۰۰ ۴۴۹۰۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
BAIA ۵*UALL ۳۴۴۰۰۰۰ ۴۷۹۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
WOW BODRUM ۵*UALL ۳۵۹۰۰۰۰ ۵۳۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
KEFALUKA ۵*UALL ۳۶۴۰۰۰۰ ۵۴۵۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
RIXOS PREMIUM ۵*UALL ۵۸۹۰۰۰۰ ۸۴۹۰۰۰۰ ۳۵۹۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰

تورهای مشابه