دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور بدروم ۱۲ شهریور آتا

پرواز

 آتا

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت – ۶شب اقامت – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – گشت شهری

نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰۰۰۰ تومان می باشد

ساعت رفت: ۰۰:۳۰ / ساعت برگشت: ۰۳:۱۰

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
KRISS HOTEL ۳*ALL ۲۱۴۰۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
TENDA HOTEL ۳*ALL ۲۲۸۰۰۰۰ ۲۶۷۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
ROSSO VERDE ۴*HB ۲۳۵۰۰۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
MEDISUN HOTEL ۴*ALL ۲۴۷۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
REXENE RESORT ۴*ALL ۲۴۷۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
DIAMOND OF BODRUM ۵*ALL ۲۸۷۰۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
GREEN BEACH RESOTR ۵*ALL ۲۸۷۰۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
KADIKALE RESORT ۵*ALL ۳۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰۰ ۲۳۶۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
BODRUM ISIS HOTEL ۵*UALL ۳۳۹۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
LA BLANCHE ۵*UALL ۳۴۷۰۰۰۰ ۴۴۳۰۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
YASMIN BEACH HOTEL ۵*ALL ۳۷۴۰۰۰۰ ۴۸۵۰۰۰۰ ۲۶۳۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL ۵*UALL ۳۸۱۰۰۰۰ ۵۰۴۰۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
WOW BODRUM RESORT ۵*ALL ۴۱۹۰۰۰۰ ۵۵۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰
KEFALUKA RESORT ۵*UALL ۵۱۹۰۰۰۰ ۶۹۷۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰

تورهای مشابه