دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور دبی ویژه تیر قشم ایر

پرواز

 قشم ایر

تاریخ

۳ شب و ۴ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

اصل گذرنامه حداقل ۶ ماه اعتبار

 ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل ، ( صبحانه ، ناهار و شام ) ، ویزای نرمال دبی ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ،

نرخ کودک زیر ۲ سال : ۵۵۰۰۰۰ تومان میباشد .

ساعت رفت : ۱۰:۳۰ برگشت ۱۳:۱۰

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
PHOENIX ☆☆☆

HB

۹۹۹۰۰۰ ۱۲۷۹۰۰۰ ۹۹۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
DELMON PALACE ☆☆☆

HB

۱۰۹۰۰۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰ ۱۰۶۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
SIGNATURE INN ☆☆☆

HB

۱۱۴۹۰۰۰ ۱۴۵۹۰۰۰ ۱۰۹۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
ABJAD GRAND HOTEL ☆☆☆☆

HB

۱۱۵۹۰۰۰ ۱۴۹۹۰۰۰ ۱۱۳۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
FORTUNE GRAND ☆☆☆☆

HB

۱۱۵۹۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۱۳۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
RAIN TREE HOTEL

 (suha city superior.r)

☆☆☆☆

BB

۱۱۹۵۰۰۰ ۱۴۶۹۰۰۰ ۱۲۰۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
AVENUE ☆☆☆☆

HB

۱۲۴۵۰۰۰ ۱۵۹۵۰۰۰ ۱۲۵۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
ATANA HOTEL ☆☆☆☆

BB

۱۲۹۰۰۰۰ ۱۶۶۰۰۰۰ ۱۲۶۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
MOSCOW ☆☆☆☆

BB

۱۳۲۹۰۰۰ ۱۷۵۹۰۰۰ ۱۲۷۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
MOVEN PICK HOTEL

 PARATMENTS ALMAMZAR

☆☆☆☆☆

BB

۱۳۳۹۰۰۰ ۱۷۲۹۰۰۰ ۱۲۸۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
TOWERS ROTANA ☆☆☆☆

BB

۱۲۸۹۰۰۰ ۲۰۹۹۰۰۰ ۱۳۲۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
ROSE RAYHHAN BAY ROTANA ☆☆☆☆

BB

۱۴۳۵۰۰۰ ۱۹۸۵۰۰۰ ۱۳۲۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
MILLNIUM PLAZA

 (superior room)

☆☆☆☆☆

BB

۱۳۸۹۰۰۰ ۲۰۹۹۰۰۰ ۱۳۲۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
HYATT REGENCY ☆☆☆☆☆

BB

۱۴۵۹۰۰۰ ۱۸۹۹۰۰۰ ۱۳۸۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
NASIMA ROYAL

 (RADISSOM ROYAL/ superior.r)

☆☆☆☆☆

BB

۱۴۵۹۰۰۰ ۱۸۹۹۰۰۰ ۱۳۸۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
ALGHURAIR RAYHAAN BY ROTANA ☆☆☆☆☆

BB

۱۳۸۹۰۰۰ ۱۹۸۹۰۰۰ ۱۴۱۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
DUBAI MARINE BEACH RESORT & SPA ☆☆☆☆☆

BB

۱۶۷۹۰۰۰ ۲۵۹۹۰۰۰ ۱۵۹۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
SHERATON GRAND HOTEL ☆☆☆☆☆

BB

۱۶۹۵۰۰۰ ۲۶۹۹۰۰۰ ۱۶۹۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
Jumeirah creekside ☆☆☆☆☆

BB

۱۷۶۵۰۰۰ ۲۶۹۵۰۰۰ ۱۶۹۵۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
KEMPINSKY HOTEL MALL OF EMIRATES ☆☆☆☆☆

BB

۲۴۹۵۰۰۰ ۳۶۹۹۰۰۰ ۲۲۶۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
JUMEIRA BEACH HOTEL ☆☆☆☆☆

HB

۳۳۷۹۰۰۰ ۵۷۱۹۰۰۰ ۳۲۹۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰
ATLANTIS ☆☆☆☆☆

BB

۳۵۴۹۰۰۰ ۶۰۵۹۰۰۰ ۳۴۶۹۰۰۰ ۸۵۹۰۰۰

تورهای مشابه

با هتل های دبی آشنا شوید