دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور دبی ویژه دی ماه

پرواز

 ماهان

تاریخ

۳ شب و ۴ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

ویزای دبی

بلیط رفت و برگشت – ۳شب اقامت – ویزای نرمال –  ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۶۹۰.۰۰۰ تومان ( بلیط و ویزا ) میباشد .  

تور ۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد

نام هتل هتل دوتخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲ منطقه
Dream Palace ☆☆☆HB ۱۳۹۰۰۰۰ ۱۸۲۰۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
St. George ☆☆☆BB ۱۴۲۰۰۰۰ ۱۷۲۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Sun & Sands ☆☆☆HB ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Nihal Palace ☆☆☆☆BB ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۸۳۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Al Jawhara Gardens ☆☆☆☆BB ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Avenue ☆☆☆☆BB ۱۶۲۰۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Raintree ☆☆☆☆BB ۱۵۵۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره سیتی سنتر
City Seasons Hotel ☆☆☆☆BB ۱۷۶۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Emirates Grand ☆☆☆☆BB ۱۸۶۰۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ شیخ زاید
Rose Rayhaan by Rotana ☆☆☆☆BB ۱۹۹۰۰۰۰ ۲۸۳۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ شیخ زاید
Somewhere Hotel Apartment ☆☆☆☆☆BB ۱۷۹۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Jood Palace (Taj Palace) ☆☆☆☆☆BB ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Crowne Plaza Deira/Pullman City Centre Hotel & Residence ☆☆☆☆☆BB ۲۰۹۰۰۰۰ ۲۸۹۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ دیره
Fairmont Dubai ☆☆☆☆☆BB ۲۲۵۰۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ شیخ زاید
Sheraton Grand ☆☆☆☆☆BB ۲۲۹۰۰۰۰ ۳۳۹۰۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ شیخ زاید
Dubai Marine Beach Resort & Spa ☆☆☆☆☆BB ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۴۹۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ جمیرا

تورهای مشابه

با هتل های دبی آشنا شوید