دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور استانبول ۹ تیر معراج

پرواز

 معراج

تاریخ

۳ شب و ۴ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲ منطقه
BLUE BAY CITY ☆☆☆☆ ۸۹۹۰۰۰ ۱۰۵۹۰۰۰ ۸۳۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ اکسارای
       BLUE WAY HISTORYCAL ☆☆☆☆ ۹۴۹۰۰۰ ۱۱۱۹۰۰۰ ۸۳۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ شیشلی
CRYSTAL ☆☆☆☆ ۱۰۸۹۰۰۰ ۱۴۵۹۰۰۰ ۹۰۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ تکسیم
KONAK ☆☆☆☆ ۱۰۹۹۰۰۰ ۱۴۷۹۰۰۰ ۹۰۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ تکسیم
NAZ CITY ☆☆☆☆☆ ۱۱۵۹۰۰۰ ۱۵۳۹۰۰۰ ۹۵۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ اکسارای
POINT BARBAROS ☆☆☆☆☆ ۱۱۸۹۰۰۰ ۱۵۷۹۰۰۰ ۹۸۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ بشیکتاش
HILTON BOMONTI ☆☆☆☆☆ ۱۲۴۹۰۰۰ ۱۶۶۹۰۰۰ ۱۰۱۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ بومنتی
POINT TAKSIM ☆☆☆☆☆ ۱۴۴۹۰۰۰ ۲۰۹۹۰۰۰ ۱۰۶۹۰۰۰ ۷۹۹۰۰۰ تکسیم

تورهای مشابه