دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور کوش آداسی ۲۵-۲۷ و ۲۸ مرداد آتا

پرواز

 آتا

تاریخ

۶ شب و ۷ شب

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، یک گشت کوش آداسی

  • درصورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت می گردد (در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
  • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
  • نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد .
  • برای کانفرم درخواست پرداخت ۵۰ درصد الزامی می باشد..
  • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت اعتبار به عهده آژانس همکار و ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد.

ساعت رفت:۰۰:۳۰ ساعت برگشت:۰۳:۰۰

تور ۱۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد

هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۲-۶
MELIKE HOTEL ۳* BB STD ۱.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۱.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
HB STD ۱.۵۹۵.۰۰۰ ۲.۰۹۵.۰۰۰ ۱.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ARORA HOTEL

ALL

۴* SEA VIEW ۱.۸۹۵.۰۰۰ ۲.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
STD ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
PANORAMA HILL ۴* LAND VIEW ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۴۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SEA VIEW ۲.۰۹۵.۰۰۰ ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
EPHESUS PRINCESS

UALL

۵* CLUB ROOM ۲.۵۹۵.۰۰۰ ۳.۱۹۵.۰۰۰ ۱.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
LAND VIEW ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۳.۲۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SEA VIEW ۲.۷۹۵.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GARND BLUE SKY

ALL

۵* STD ۲.۵۹۵.۰۰۰ ۳.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
ARIA CLAROS

UALL

۵* CLUB ROOM ۲.۶۹۵.۰۰۰ ۳.۱۹۵.۰۰۰ ۱.۵۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
LAND VIEW ۲.۷۹۵.۰۰۰ ۳.۲۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SEA VIEW ۲.۸۹۵.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
TUSAN BEACH RESORT

ALL

۵* LAND VIEW ۲.۷۹۵.۰۰۰ ۳.۲۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
SEA VIEW ۲.۸۹۵.۰۰۰ ۳.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
GRAND BLISH

ALL

۵* SEA VIEW ۲.۸۹۵.۰۰۰ ۳.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
LE BLUE BEACH RESORT

UALL

۵* SEA VIEW ۳.۰۹۵.۰۰۰ ۴.۲۹۵.۰۰۰ ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
FANTASIA DELUXE

ALL

۵* SEA VIEW ۲.۹۹۵.۰۰۰ ۳.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۷۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
PINE BAY RESORT ۵* CLUB ROOM ۳.۴۹۵.۰۰۰ ۳.۷۹۵.۰۰۰ ۱.۷۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰
MAIN ROOM ۳.۶۹۵.۰۰۰ ۳.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۸۹۵.۰۰۰ ۱.۰۹۵.۰۰۰

تورهای مشابه