دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور کوش آداسی ۷ تیر پرواز آتا

پرواز

 آتا

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۹۷۸۲۴۹ – ۸۸۹۷۸۲۵۰

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت به مقصد ازمیر–۶شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی -بیمه مسافرتی -گشت  شهری.

تور و پرواز چارتر بوده و غیرقابل استرداد می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار برعهده آژانس درخواست کننده می باشد. همچنین مسئولیت ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.

شماره پرواز رفت ۶۶۳۱ ساعت ۲۳:۴۰ بامداد/ شماره پرواز برگشت ۶۶۳۲ ساعت :۰۲:۴۰

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲ توضیحات
SANTUR HOTEL ☆☆☆ BB ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
LASANTA MARIA HOTEL ☆☆☆☆ ALL ۲,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
PANORAMA HILL HOTEL ☆☆☆☆ ALL ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
GRAND SHAHIN ☆☆☆☆ ALL ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
PANORAMA HILL HOTEL ☆☆☆☆ ALL ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
GRAND SHAHIN ☆☆☆☆ ALL ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
ARORA BEACH HOTEL ☆☆☆☆ ALL ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۴,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
BLUE VISTAHILL ☆☆☆☆☆ ALL ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
BLUE VISTAHILL ☆☆☆☆☆ ALL ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
ADAKULE ☆☆☆☆☆ ALL ۳,۷۹۵,۰۰۰ ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۲,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
KURUMAR HOTEL DELUXE ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۰۹۵,۰۰۰ ۵,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
FANTASIA DE LUXE ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۵,۵۹۵,۰۰۰ ۲,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
LABRANDA EPHESUS PRINCESS ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۵,۵۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ CLUB کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
LE BLUE BEACH RESORT ☆☆☆☆☆ UALL ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۵,۷۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
RAMADA RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۵,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
LE BLUE BEACH RESORT ☆☆☆☆☆ UALL ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
RAMADA RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SIDE SEA VIEW کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
LABRANDA EPHESUS PRINCESS ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
SEA LIGHT ☆☆☆☆☆ UALL ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۶,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
ARIA CLAROS BEACH HOTEL ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ CLUB
PALM WINGS BEACH RESORT KUSADASI ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۵۹۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD +۲۴ H
TUSAN BEACH RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۵۹۵,۰۰۰ ۶,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
PALM WINGS EPHESUS HOTEL ☆☆☆☆☆ UALL ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۶,۱۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
ARIA CLAROS BEACH HOTEL ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
KURMAR EFESUS BEACH ☆☆☆☆☆ UALL ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۶,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD
AMARA SEA LIGHT ☆☆☆☆☆ UALL ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۶,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
TUSAN BEACH RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۶,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
ARIA CLAROS BEACH HOTEL ☆☆☆☆☆ ALL ۴,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۸۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
PINE BAY RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ CLUB
PINE BAY RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۵,۲۹۵,۰۰۰ ۷,۳۹۵,۰۰۰ ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
PINE BAY RESORT ☆☆☆☆☆ ALL ۵,۳۹۵,۰۰۰ ۷,۵۹۵,۰۰۰ ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW
AQUA FANTASY ☆☆☆☆☆ ALL ۵,۵۹۵,۰۰۰ ۷,۵۹۵,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ STD+۲۴ H کودک بالای ۱۱ سال بزرگسال محسوب می شود
SUNIS EFES ROYAL ☆☆☆☆☆ UALL ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۸,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ LAND VIEW
SUNIS EFES ROYAL ☆☆☆☆☆ UALL ۶,۶۹۵,۰۰۰ ۹,۱۹۵,۰۰۰ ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SIDE SEA VIEW
SUNIS EFES ROYAL ☆☆☆☆☆ UALL ۶,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۴۹۵,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ SEA VIEW

تورهای مشابه

تور کوش آداسی, تور ترکیه
Sunday, February, 17, 2639
100
2095000تومان
1395000تومان

زمان : تور کوش آداسی 7 تیر پرواز آتا

برای رزرو دیگر هتل ها با شروع قیمت رزرو کنید و در بخش توضیحات نام هتل خود را درج کنید و یا با شماره 88978249 تماس بگیرید
ساعت چک شود

2095000تومان
به ازای هر فرد بالغ

فروخته شده

تجاوز افراد

ثبت نام در خبرنامه
به جمع مشتریان ما بپیوندید
می توانید با ثبت نام در خبرنامه دریا تور آخرین تخفیف ها ، آخرین اخبار دنیای گردشگری و بهترین نرخ ها را همیشه در دسترس داشته باشید
نام و نام خانوادگی
ایمیل خود را وارد کنید
شماره همراه خود را وارد کنید
اطلاعات شما هرگز در اختیار دیگران قرار داده نمی شود .