دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور کوش آداسی ۸ تیر قشم ایر

پرواز

 قشم ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

خدمات :  بلیط رفت و برگشت ، ۶ شب اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۹۰.۰۰۰ تومان میباشد . 

نام هتل درجه دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
SANTUR ☆☆☆

HB

۱۳۶۵۰۰۰ ۱۵۷۵۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
EPHESUS PRINCESS ☆☆☆☆☆

UALL

۲۲۲۰۰۰۰ ۲۸۵۵۰۰۰ ۱۵۸۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
FANTASIA DELUXE ☆☆☆☆☆

UALL

۲۳۳۵۰۰۰ ۳۰۳۰۰۰۰ ۱۶۴۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
LE BLEU ☆☆☆☆☆

UALL

۲۵۰۰۰۰۰ ۳۲۷۵۰۰۰ ۱۷۲۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
SEA LIGHT ☆☆☆☆☆

UALL

۲۷۳۰۰۰۰ ۳۹۷۵۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
PALM WINGS EPHESUS ☆☆☆☆☆

UALL

۲۸۴۵۰۰۰ ۳۷۹۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
AMARA SEALIGHT ☆☆☆☆☆

UALL

۳۱۰۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰ ۲۰۲۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
SUNIS EFES ROYAL ☆☆☆☆☆

UALL

۳۵۴۰۰۰۰ ۴۸۳۰۰۰۰ ۲۲۴۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰
AQUA FANTASY ☆☆☆☆☆

UALL

۳۷۰۰۰۰۰ ۵۰۷۵۰۰۰ ۲۳۲۵۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰

تورهای مشابه