دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور مارماریس ۲۲ تیر معراج

پرواز

 معراج

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۴۹.۰۰۰ تومان میباشد .

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
CLUB DORADO ۴*ALL ۱۶۹۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
COSMOPOLITAN ۴*ALL ۱۹۷۰۰۰۰ ۲۸۷۰۰۰۰ ۱۷۲۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰
CLUB VIVA ۴*ALL ۲۰۹۰۰۰۰ ۲۶۹۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GREEN NATURE RESORT ۵*ALL ۲۳۹۰۰۰۰ ۳۱۴۰۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
MUNAMAR ۵*ALL ۲۵۷۰۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰۰ ۱۹۷۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰
ELITE WORLD ۵*ALL ۲۵۷۰۰۰۰ ۳۸۲۰۰۰۰ ۱۹۷۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰
CASADE MARIS ۵*ALL ۲۷۷۰۰۰۰ ۳۹۷۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰
LUNA BEACH MARMARIS ۵*UALL ۲۸۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
ELEGANCE ۵*ALL ۲۹۲۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰
MARMARIS PALAS ۵*ALL ۲۹۲۰۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰
GRAND PASHA HOTEL ۵*ALL ۲۹۴۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
TURBAN PALACE ۵*UALL ۴۳۴۰۰۰۰ ۵۹۹۰۰۰۰ ۲۶۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
MARTI RESORT ۵*UALL ۴۳۹۰۰۰۰ ۶۰۹۰۰۰۰ ۲۶۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GRAND AZUR ۵*ALL ۴۵۹۰۰۰۰ ۶۳۹۰۰۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰

تورهای مشابه