دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور مارماریس ۱-۳ و ۴ شهریور آتا

پرواز

 آتا

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت – ۶شب اقامت – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – گشت شهری

نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۰۰.۰۰۰ تومان میباشد .

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
LUNA  HOTEL ۵*ALL ۲۳۹۵۰۰۰ ۳۳۹۵۰۰۰ ۱۳۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
LUNA  HOTEL (sea view) ۵*ALL ۲۴۹۵۰۰۰ ۳۴۹۵۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
GREEN NATURE RESORT (club) ۵*ALL ۲۴۹۵۰۰۰ ۳۴۹۵۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
GREEN NATURE RESORT (std) ۵*ALL ۲۵۹۵۰۰۰ ۳۵۹۵۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
MARES LABRANDA ۵*ALL ۲۵۹۵۰۰۰ ۳۵۹۵۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
MARES LABRANDA (sea view) ۵*ALL ۲۷۹۵۰۰۰ ۳۷۹۵۰۰۰ ۱۵۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
BLU BAY PLATINUM ۵*ALL ۲۶۹۵۰۰۰ ۳۶۹۵۰۰۰ ۱۶۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
CASA DE MARIS ۵*ALL ۲۸۹۵۰۰۰ ۳۸۹۵۰۰۰ ۱۵۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
CASA DE MARIS (sea view) ۵*ALL ۳۱۹۵۰۰۰ ۳۹۹۵۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
GREEN NATURE DIAMOND ۵*ALL ۲۹۹۵۰۰۰ ۳۹۹۵۰۰۰ ۱۶۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
GREEN NATURE DIAMOND (sea view) ۵*ALL ۳۱۹۵۰۰۰ ۳۹۹۵۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
IP IDEAL PRIM BEACH ۵*ALL ۳۰۹۵۰۰۰ ۴۰۹۵۰۰۰ ۱۶۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
IP IDEAL PRIM BEACH (sea view) ۵*ALL ۳۱۹۵۰۰۰ ۴۱۹۵۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
ELEGANC HOTEL ۵*UALL ۳۴۹۵۰۰۰ ۴۴۹۵۰۰۰ ۱۸۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
SENTIDO ORAKA LOTUS ۵*UALL ۳۵۹۵۰۰۰ ۴۴۹۵۰۰۰ ۱۸۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
SENTIDO ORAKA LOTUS (sea view) ۵*UALL ۳۷۹۵۰۰۰ ۴۷۹۵۰۰۰ ۱۹۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
MARTI RESORT ۵*UALL ۳۶۹۵۰۰۰ ۴۹۹۵۰۰۰ ۱۸۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
MARTI RESORT (sea view) ۵*UALL ۳۸۹۵۰۰۰ ۵۲۹۵۰۰۰ ۱۹۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
GRAND AZUR ۵*FB ۴۱۹۵۰۰۰ ۵۷۹۵۰۰۰ ۱۸۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
GRAND AZUR (sea view) ۵*FB ۴۳۹۵۰۰۰ ۵۹۹۵۰۰۰ ۱۹۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
HILTON DIAMOND ۵*ALL ۵۴۹۵۰۰۰ ۷۱۹۵۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
HILTON DIAMOND (river side) ۵*ALL ۵۷۹۵۰۰۰ ۷۴۹۵۰۰۰ ۱۸۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰
HILTON DIAMOND (sea view) ۵*ALL ۵۹۹۵۰۰۰ ۷۵۹۵۰۰۰ ۱۹۹۵۰۰۰ ۱۰۹۵۰۰۰

تورهای مشابه