دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور مارماریس ۸ تیر معراج

پرواز

 معراج

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۵۰.۰۰۰ تومان میباشد .  

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک۶-۲ منطقه
CLUB DORADO ☆☆☆

ALL+

۱۴۹۵۰۰۰ ۲۱۹۵۰۰۰ ۱۳۹۵۰۰۰ ۹۴۵۰۰۰ CITY CENTER
CLUB VIVA HOTEL ☆☆☆☆

ALL

۱۶۹۵۰۰۰ ۲۳۹۵۰۰۰ ۱۴۹۵۰۰۰ ۹۴۵۰۰۰ CITY CENTER
COSMOPOLITAN ☆☆☆☆

ALL+

۱۹۹۵۰۰۰ ۲۷۹۵۰۰۰ ۱۶۴۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ ARMUT ALAN
MIRAGE WORLD ☆☆☆☆☆

UALL

۲۰۹۵۰۰۰ ۲۹۹۵۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۹۴۵۰۰۰ ICMELER
GREEN NATURE RESORT ☆☆☆☆☆

ALL

۲۲۹۵۰۰۰ ۳۲۹۵۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ CITY CENTER
LUNA BEACH ☆☆☆☆☆

UALL

۲۴۹۵۰۰۰ ۳۵۹۵۰۰۰ ۱۸۹۵۰۰۰ ۹۴۵۰۰۰ ICMELER
ELIT WORLD ☆☆☆☆☆

ALL

۲۶۹۰۰۰۰ ۳۹۴۵۰۰۰ ۱۹۹۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ CITY CENTER
ELEGANCE ☆☆☆☆☆

ALL

۲۸۹۵۰۰۰ ۴۱۹۵۰۰۰ ۲۰۹۵۰۰۰ ۹۴۵۰۰۰ CITY CENTER
GRAND YAZICI MARMARIC PLACE ☆☆☆☆☆

ALL

۳۰۴۰۰۰۰ ۴۹۹۵۰۰۰ ۲۳۴۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ CITY CENTER
CASA DE MARES ☆☆☆☆☆

ALL

۳۲۴۵۰۰۰ ۴۷۹۵۰۰۰ ۲۲۴۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ CITY CENTER
MARTI RESORT ☆☆☆☆☆

ALL

۳۴۹۰۰۰۰ ۵۹۹۵۰۰۰ ۲۶۴۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ ICMELER
D RESORT GRAN AZUR ☆☆☆☆☆

ALL

۴۷۴۵۰۰۰ ۶۹۹۵۰۰۰ ۲۹۹۵۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰ CITY CENTER

تورهای مشابه