دریا توردریا تور
فراموشی رمز عبور ؟

تور مارماریس ۱۵ تیر کیش ایر

پرواز

 کیش ایر

تاریخ

۶ شب و ۷ روز

شماره

 ۸۸۴۸۰۶۷۳ – ۸۸۴۸۰۸۸۲

پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی

نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۴۹.۰۰۰ تومان میباشد .  

کودک زیر ۲ سال : ۱۴۹.۰۰۰ تومان

نام هتل درجه هتل دو تخته یک تخته کودک ۱۲-۶ کودک ۶-۲
SONNEN HOTEL ★★★

ALL

۱۴۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
CLUB DORADO ★★★★

ALL

۱۶۹۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
CLUB VIVA ★★★★

ALL

۱۸۹۰۰۰۰ ۲۶۹۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GREEN NATURE RESORT ۵*ALL ۲۱۴۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
MIRAGE WORLD ★★★★

UALL

۲۲۴۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۱۷۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
COSMOPOLITAN ★★★★

ALL

۲۲۴۰۰۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
LUNA BEACH MARMARIS ★★★★★

UALL

۲۴۹۰۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
MARMARIS PALAS ★★★★★

ALL

۲۷۹۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GRAND PASHA HOTEL ★★★★★

ALL

۲۹۴۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
LABIRANDA DE MARES ★★★★★

ALL

۲۹۴۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GOLDEN ROCK BEACH ★★★★★

ALL

۲۹۹۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
TURBAN PALACE ★★★★★

UALL

۳۲۴۰۰۰۰ ۴۶۹۰۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
CASADE MARIS ★★★★★

ALL

۳۲۴۰۰۰۰ ۴۳۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
ELEGANCE ★★★★★

ALL

۳۴۹۰۰۰۰ ۴۷۴۰۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
MARTI RESORT ★★★★★

UALL

۴۳۹۰۰۰۰ ۶۰۹۰۰۰۰ ۲۶۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
GRAND AZUR ★★★★★

ALL

۴۹۹۰۰۰۰ ۶۸۹۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰
HILTON DALAMAN ★★★★★

UALL

۴۹۹۰۰۰۰ ۶۸۹۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۹۹۵۰۰۰

تورهای مشابه